Rıza Yıldırım

Rıza Yıldırım
PAYLAŞ
Hakkında

Rıza Yıldırım, tarih ve din çalışmaları alanlarında uzmanlaşmış bir akademisyen. 1998’de Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora tezi Kızılbaş-Alevî kimliğinin toplumsal ve siyasal temellerini Osmanlı-Safevî rekabeti çerçevesinde incelemektedir (2008). 2008-2009 yıllarında Harvard, 2015-2016 yıllarında Boston üniversitelerinde akademik araştırmalar yaptı. 2009-2016 arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra din çalışmaları alanında ikinci bir doktora yapmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Emory Üniversitesi Din Çalışmaları Bölümü’nde teziyle ilgili hazırlıklara devam etmektedir. Kızılbaş-Alevî, Bektaşî ve Ahî topluluklarının tarihi ve inanç sistemi üzerine yoğunlaşan akademik makaleleri “Journal of Turkish Studies”, “Turcica”, “British Journal of Middle Eastern Studies”, “Journal of Persianate Studies”, “Iranian Studies”, “Belleten” ve “Osmanlı Araştırmaları” gibi dergilerde ve çeşitli derleme kitaplarda yayımlanmıştır. Çalıştığı alanın ana metinlerinden ikisini hazırladı: “Bektâşî Erkânnâmesi” (Dursun Gümüşoğlu ile, 2006) ve “Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyenamesi” (2007). Daha sonra çeşitli çevrelerden yoğun ilgi görmüş olan “Aleviliğin Doğuşu” (2017), “Geleneksel Alevilik” (2018) ve “Bektaşiliğin Doğuşu” (2019) adlı eserlerini yayımladı. “Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk)” (2020) ise ayrıntılı inceleme ve zengin kaynaklara dayalı bir edisyon-kritik çalışması.