İhsan Özgen

İhsan Özgen
PAYLAŞ
Hakkında

İhsan Özgen 1942’de Urfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis ve  Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversi­tesi İktisat Fakültesi’ne  girdi. Müzik ve resme erken yaşlarda başlayan sanatçı üniversite yıllarında  müziğe ağırlık verdi. 1967’de mezuniyetinin ardından TRT İstanbul Radyosu’nda  profesyonel müzisyen olarak çalışmalarına başladı. Yurtiçin­de ve diğer  ülkelerde sayısız konserler verdi, seminerlere ve müzik festivallerine katıldı.  Yaylı çalgılar için yazdığı mü­zikleri, Masterworks of Itri & Meragi; Remembrances of Ottoman  Composers; Legacy; Cantemir: Music in Istanbul § Ottoman Eu­rope around 1700 gibi uluslararası CD’leri ve LP’leri  bulunan Özgen, müzik yaşamı boyunca resim çalışmalarını da sür­dürdü. Konserler  için gittiği Paris, Amsterdam, Boston, New York, Floransa, Berlin, Stockholm  vd. şehirlerde sanat tarihi ve sanatçılar hakkında da araştırmalar yaptı.  İstanbul’da ve yurtdışında birçok yerli ve yabancı resim sergisi ile ilgilen­di.  Yusuf Katiboğlu, Nan Freeman, Zeynep Torun, Kasım Koçak, Erol Deneç, Nur  Ataibiş, Erol Deran, Mehmet Refik Kaya’nın atölye çalışmalarını izledi,  onlardan tavsiyeler aldı. University of Southern California (Santa Cruz) Etno­müzikoloji  Bölümü’nün daveti üzerine bir akademik dönem için ABD’ye gitti. Türk Müziği teorisi  dersleri ve seminerler verdi, Kantemiroğlu başlıklı konsere solist olarak  katıldı. Bu konserin CD’si 2004 yılında Goldenhorn etiketi ile yayımlan­dı.  Aynı üniversitenin Resim Fakültesi’nde atölye çalışma­larında bulundu. Bir süre  Prof. Ali Alpaslan’ın hat dersine devam etti. Niyazi Sayın ve Feridun  Özgören’in ebru çalış­malarını izledi.


İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim  üyesi olan sanatçı müzik tarihine geçen çalışmalarının yanı sıra, hat, ebru,  minyatür ve Türk süsleme sanatlarından etkilerle resim yapmaya devam  etmektedir.