Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin
PAYLAŞ
Hakkında

Ömer Seyfettin (1884, Gönen-Balıkesir - 6 Mart 1920, İstanbul). Babası Ömer Şevki Bey, binbaşılığa kadar yükselmiş alaylı bir asker; annesi Fatma Hanım ise İsfendiyaroğulla­rı ’ndan bir asker kızıdır. Mahalle Mektebi’nden sonra İstanbul’da Mekteb-i Osmaniye’ye kaydolundu, Eyüp Askerî Baytar Rüştiyesi’nin asker çocukları için açılan özel sınıfına alındı (1893-1896). Edirne Askeri İdadisi’nden 1900’de mezun edildi. İzmir’e atanmışken, doğrudan taburunun gönderildiği Selanik’te ve Manastır’a bağlı bir sancak olan Pirlepe’de görev yaptı. Buradaki görevinde gösterdiği başarılardan dolayı iki liyakat madalyası ile ödüllendirildi. İzmir’deki Aydın Vilâyeti Jandarma Alay Mektebi öğretmenliğine atandı (1907). 1909 başında 3. Ordu merkezine bağlı Yakorit köyünde (Selanik) mülazımdı. Aynı yıl 31 Mart Vak’asında Hareket Ordusu subayı olarak İstanbul’a geldi. Askerlikten istifa ederek Selanik’e yerleşti (1911). Balkan Savaşı başlayınca yeniden askere alındı. 20 Ocak 1913’te Kanlıtepe’de Yunan ordusuna esir düştü. Atina yakınlarındaki Naflion kasabasında on ay kadar süren esirlik hayatı 28 Kasım 1913’te bitince, 17 Aralık 1913’te İstanbul’a döndü. 25 Şubat 1914’te “siyasetle iştigali” dolayısıyla ordudan ihraç edildi. Darülmuallimîn’de (İstanbul Erkek Öğretmen Okulu) ve Kabataş Sultanisi’nde (ölümüne kadar) öğretmenlik yaptı. 1915 yılı sonlarında Calibe Hanım’la evlendi. Üç yıl süren bu evlilikten Fahire Güner (Elgün) adını verdikleri bir kızları doğdu.

Sağlığında yayımlanan kitapları: “Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür” (1911), “Millî Jimnastik” (1911), “Yeni Lisan ve Bir İstimzaç” (Gökalp, Yöntem, Duru, ve M. Nermi ile 1911), “Vatan! Yalnız Vatan...” (1911), “Ticaret ve Nasip” (1914), “Yarınki Turan Devleti” (1914), “Mektep Çocukların­da Türklük Mefkûresi” (1914), “Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset” (1914), “Turan Masalları: İhtiyarlıkta mı Gençlikte mi?” (1914), “Ashab-ı Kehfimiz” (1918), “Harem” (1918), “Efruz Bey” (1919).

Hikâyeleri ilk defa Ali Canip tarafından toplu hâlde yayımlanmıştır (İkbal Ktp., 3 C., 1926-1927).