Wolfgang Müller-Wiener

Wolfgang Müller-Wiener
PAYLAŞ
Hakkında

Wolfgang Müller-Wiener (1923-1991). Karlsruhe Yüksek Teknik Okulu Mimarlık Bölümü’nü 1951’de bitirdi. 1952-1956 yılları arasında Suriye’deki Resafa kazılarına katıldı. 1956’dan itibaren Milet antik kenti ve Batı Anadolu Ortaçağ kaleleri üzerine arafltırmalar yaptı. 1962’de İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün ikinci müdürlüğüne atandı. Bu görevi sırasında İskenderiye’deki Abu Mena kazılarını yönetti. 1967’de Darmstadt Yüksek Teknik Okulu’nun mimarlık tarihi kürsüsünde ders vermeye baflladı. Bu dönemde ilgisini İstanbul’un tarihsel topografyası üzerinde yoğunlafltırdı. 1976’da Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün birinci müdürlüğüne atandı ve bu görevini 1988’e kadar sürdürdü. İstanbul’da kaldığı bu süre zarfında Milet ve Priene kazılarını yönetti, ayrıca 1976-1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde antik dönem mimarlık tarihi dersleri verdi. 1988-1991 arasında Frankfurt ve Darmstadt üniversitelerinde öğretim üyesi olarak bulundu.