Steven M. Oberhelman

Steven M. Oberhelman
PAYLAŞ
Hakkında

Steven M. Oberhelman Teksas A&M Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü lisans program­larının dekan yardımcısıdır. Klasik eserler profesörüdür ve Sosyal Bilimler’de George Sumey Daimi Profesörlük unvanına sahiptir. Çalışma alanları antik tıp, Yunan geleneksel tıbbı, erken dönem Hıristiyan yazını ve Bizans kültürel tarihidir. Beş kitap yazmış, makalelerden oluşan beş kitabın da editörlüğünü yapmış ya da katkıda bulunmuştur. Yayımlanmış 75’in üzerinde makalesi ve sözlük maddesi vardır. En güncel araştırması Bizans tıp hekimleri ve Bizans sonrası taşra aile hekimleri tarafından yazılan tıbbi tarifeler üzerine odaklanmaktadır. “Healing Manuals from Ottoman and Modern Greece: The Medical Recipes of Gymnasios Lauriôtis and Other Iatrosophia” adlı kitabı De Gruyter Yayınları (Berlin) tarafından yayına hazırlanmakta­dır. Oberhelman, halem cinsel kimlik teorisi, psiko-analiz ve post-yapısalcılık gibi yeni eleştirel metodolojiler aracılığıyla klasik kültür, edebiyat ve toplum üzerine makaleler yayımlayan “Helios” ve “Athens Journal of History” adlı uluslararası dergilerin editörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 120 ülkeden akademisyenin organizasyonluğundaki Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün Uluslararası Programlar Başkan Yardımcısıdır.