Wolfgang Radt

Wolfgang Radt
PAYLAŞ
Hakkında

Wolfgang Radt (Prof. Dr.) 1940'ta Almanya'da doğdu. Öğrenimini Münih ve Frankfurt üniversitelerinde, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Mimarlık Tarihi, Ön Asya Arkeolojisi, Sanat Tarihi ve Klasik Filoloji dallarında yaptı. Doktorasını 1968'de tamamladı ve bu çalışması Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos, unter besonderer Berücksichtigung der archaischen Epoche (Bodrum-Halikarnasos Yarımadası'nda Antik Yerleşme Alanları ve Yapılar) başlığıyla 1970'de yayımlandı. 1971'de Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi'nde uzman olarak görev aldı. Halen bu kuruluşta 2. Müdür olarak çalışmakta, ayrıca Münster Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Antik Pergamon (Bergama) üzerine pek çok yayını bulunan Wolfgang Radt, 1972 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Pergamon kazısının da başkanıdır.