Max Horkheimer

Max Horkheimer
PAYLAŞ
Hakkında

Max Horkheimer 14 Şubat 1895’te doğdu. Sonradan Frankfurt Okulu olarak anılacak Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucularındandır. 1930’da, Kant’ın Kritik der Urteilskraft’ı (Yargıgücünün Eleştirisi) üzerinde çalışırken, bu enstitünün müdürlüğüne getirildi. Burada Theodor W. Adorno, Walter Benjamin ve Herbert Marcuse gibi düşünürlerle bir araya gelerek Zeitschrift für Sozialforschung’un (Toplumsal Araştırmalar Dergisi) yayımlanmasıyla uğraştı. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi üzerine enstitünün çalışmalarının önce Cenevre’de, daha sonra Paris’te École Normale Supérieure’de ve son olarak New York’ta Columbia Üniversitesi’nde sürmesini sağladı. 1944-1947 yılları arasında Amerikan Yahudi Komitesi’nin müdürlüğünü yaptı. Savaştan sonra 1949’da Frankfurt Okulu’nun çoğu üyesiyle birlikte Almanya’ya döndü ve Frankfurt Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1950’de Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nü Frankfurt’ta yeniden kurdu. 1951-1953 yılları arasında Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapan Horkheimer, 1959’da emekliye ayrıldı. 7 Temmuz 1973’te öldü. Başlıca Yapıtları: Dialektik der Aufklärung, 1947 (Theodor W. Adorno ile birlikte; Aydınlanmanın Diyalektiği, Kabalcı, 1995-1996); Eclipse of Reason, 1947 (Akıl Tutulması, Metis, 1986); Kritische Theorie, 1968.