Avni Okar

Avni Okar
PAYLAŞ
Hakkında

Avni Okar 1895’de Selanik’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İskeçe’de tamamladı. Liseye Selanik’te başladı; Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Balıkesir Sultanisi’nde öğrenimini sürdürürken, naklini Harp Okulu’na yaptırdı. Piyade subayı olarak İkinci Tümen Birinci Piyade Alayı ile Çanakkale’de Anafartalar Kireçtepe muharebelerine iştirak etti. Yaralandı. Daha sonra aynı tümenle Irak’ta Irak muharebelerine ve İran Harekâtı’na katıldı. Irak’tayken, 1917 yılında tayyareci olmak için başvurdu, eğitim gördü. Birinci Dünya Harbi bitimine kadar çeşitli tayyare bölüklerinde bulunduktan sonra, İstiklâl Harbi sırasında Garp Cephesi Tayyare Bölüğü’ne katıldı. Sakarya Muharebeleri’nde Garp Cephesi Tayyare İrtibat Subaylığı’na getirildi. İzmir’in kurtuluşu ve Mudanya Konferansı’ndan sonra İzmir Seydiköy Hava Okulu müdür muavinliği ve uçuş amirliği, Diyarbakır Birinci Tayyare Bölüğü komutanlığı, Yeşilköy Tayyare Makinist Mektebi müdür muavinliği ve daha sonra müdürlüğü görevlerinde bulundu. Hava Müsteşarlığı İkinci Şube müdürlüğü yaparken 1934 yılında Fransa’ya tayyare ve motor fabrikalarına araştırmalar yapmaya gönderildi. 1935’de Kayseri Tayyare Fabrikası müdürlüğüne tayin edildi ve 1949’a kadar bu görevde kaldı. Aynı yıl, Hava Kuvvetleri Ordonat Dairesi Başkanlığı’na getirildi. 1950’de kendi isteği ile, Albay rütbesiyle emekli oldu. 19 Eylül 1962’de Türk-İnter Makinaları Anonim Ortaklığı Adana Şube Müdürlüğü görevinde bulunurken İzmir’de vefat etti ve İzmir Hava Şehitliği’ne defnedildi.