Suavi Aydın

Suavi Aydın
PAYLAŞ
Hakkında

Suavi Aydın 1962 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını aynı üniversitenin Antropoloji Bölümü’nde tamamladı. Etnisite, milliyetçilik, devlet sorunsalı, etnotarih, yerel tarih ve yerleşim tarihi alanlarında çalışmaktadır. Halen “Kebikeç” dergisinin yayın kurulunda yer alıyor. Söz konusu alanlarda yazılmış çok sayıda makalesinin yanı sıra, kitap olarak yayımlanmış eserleri arasında, “Modernleşme ve Milliyetçilik” (1993), “Kimlik Sorunu, Ulusallık ve “Türk Kimliği”” (1998), “Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet” (2000, genişletilmiş baskı 2019, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile birlikte), “Antropoloji Sözlüğü” (2003, genişletilmiş baskı 2020, Kudret Emiroğlu ile birlikte), “Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara” (2005, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve E. Deniz Özsoy ile birlikte), “1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi” (2014, Yüksel Taşkın ile birlikte), “Osmanlı İmparatorluğu’nun son aşiret sayımını ele alan Fihristü’l Aşâir. Yorumlar ve Çeviriyazım” (2021, Erdal Çiftçi ile birlikte) ile editörlüğünü yapıp giriş makalesini yazdığı “Alevism as an Etnno-Religious Identity: Contested Boundaries” (2018) bulunmaktadır.

2011 ile 2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekanlık görevini yürütmüş olan Suavi Aydın, hâlen Bilkent Üniversitesi öğretim üyesidir.