Tahir Alangu

Tahir Alangu
PAYLAŞ
Hakkında

Tahir Alangu (İstanbul, 1915 - İstanbul, 1973). Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve halkbilimi araştırmacısı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ’nü bitirdi (1943). Köy enstitülerinde, liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı, bazı yüksek okullarda ders verdi. Üniversite öğrenciliğinden itibaren halkbilimiyle ilgilendi, özel olarak masallar üzerinde çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde verdiği seminerler 1970 sonrasında yetişen halkbilimciler üzerinde etkili oldu. "Türkiye Folklor Elkitabı" (1983), Alangu’nun halkbilimi ders notlarının ve yazılarının derlenmesiyle oluşturulmuş dikkate değer bir çalışmadır. "Billur Köşk Masalları" (1961), "Keloğlan Masalları" (1967) ve "Kediler Padişahı" (2009) onun yeniden kaleme alınmış, bilgilendirici yazılarla sunulmuş masal kitaplarıdır. Alangu’nun Türk edebiyatıyla ilgili çalışmaları da var: "Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman" (I-III, 1959-1965), "Ömer Seyfettin. Bir Ülkücü Yazarın Romanı" (1968) ve "VIII. Yüzyıldan Günümüze 100 Ünlü Türk Eseri" (I-II, 1974).