Ahmet Erol

Ahmet Erol
PAYLAŞ
Hakkında

1961'de Sivas'ta doğdu. 1978 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni, 1984'te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dalı'nı bitirdi. 1986'da T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Halen Maliye Baş Müfettişi olarak İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini yürütüyor. Maliye Bakanlığı tarafından 1993-1994 tarihleri arasında "bilgi-görgü artırımı" ve "Amerika Birleşik Devletleri'nde Bütçe Harcamalarının Denetimi" konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada The University of Michigan'da "Devlet ve Denetim (Government and Inspection)" konulu bir konferans verdi. Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye'de Devlet Borçları (1981-1990) (1992) adlı yayımlanmış bir kitabı olan Ahmet Erol'un; Türkiye'de Konut Sorunu, Finansal Kiralama (Leasing), Maliye Bakanlığı'nın ve Ekonomik Birimlerin Yeniden Yapılandırılması, Finans Kesiminin Vergilendirilmesi konularında araştırmaları ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bankacılık, vergi ve finans kendisini uzmanlaştırdığı alanlardır. Bu konularda yayımlanmış pek çok makale, inceleme yazıları ve konferanslarının yanında çeşitli çevirileri de vardır.