Etel Adnan

Etel Adnan
PAYLAŞ
Hakkında

Etel Adnan Lübnan’da doğmuş ve yetişmiş bir Amerikalı Arap yazardır. Beyrut’taki Fransız okullarına devam etmiş, daha sonra Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde, Berkeley’de California Üniversitesi’nde ve Harvard’da felsefe öğrenimi yapmıştır. San Francisco bölgesinde on dört yıl felsefe dersi vermiştir. Amerikan vatandaşı olan Adnan, California ve Paris’te yaşamaktadır. Aynı zamanda ressamlığı sürdüren yazar, birçok uluslararası sergiye katılmış, yapıtları çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yer almıştır. Adnan Rumca ve Türkçe konuşarak büyümüştür. Annesi İzmirli bir Rum, Şam doğumlu babası ise I. Dünya Savaşı’na katılmış üst düzey bir Osmanlı subayı idi.

Sitt Marie-Rose Etel Adnan’ın ilk romanıdır. Temelde gerçek bir öyküden yola çıkan romanda savaşa yol açan kültür, iç savaşa katılanlara benzer karakterler aracılığıyla ele alınmaktadır. Sitt Marie-Rose daha sonraki Lübnanlı yazarlar üstünde büyük etki yaratmış, savaş karşıtı bir romandır. Adnan erkeklerle kadınlar arasında ahlaksal eşitliğe, iki tarafın da özgürlük ve saygıya layık olduğuna inanması açısından bir feministtir. Öteden beri Filistinlilere adalet hakkı için mücadele etmiştir. Şiirleri, deneysel niteliği, hem ABD, hem Arap dünyasındaki önemi açısından iyi bilinmektedir. Sitt Marie-Rose’a dönecek olursak, kitap ilk yayımlandığında France-Pays Arabes (Fransa-Arap Ülkeleri) Ödülü kazanmış, İngilizce, İtalyanca, Şamanca, Almanca, Arapça, Urduca, Boşnakçaya ve Brezilya Portekizcesine çevrilmiştir. Yaklaşık otuz Amerikan üniversitesinde, İngilizce, Karşılaştırmalı Edebiyat, Ortadoğu Araştırmaları, Kadın Araştırmaları ve Dünya Edebiyatı bölümlerinin müfredatının bir parçası olarak okutulmaktadır.

Etel Adnan’ın şiirleri Tanic Leon, Gavin Bryors, Henry Treadgill, Annea Lockwood ve Zad Mutlaka gibi ünlü çağdaş müzisyenler tarafından bestelenmiştir. Adnan oyunlar ve operalar yazmış, Robert Wilson’un “Civil Wars” başlıklı çok dilli operasının Fransızca kısmını kaleme almıştır.