Nuran Tezcan

Nuran Tezcan
PAYLAŞ
Hakkında

Nuran Tezcan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördü. Türk Dil Kurumu’nda uzman (1972-79), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde okutman (1979-84) olarak çalıştı. Doktora öğrenimini Bamberg, Otto-Friedrich Üniversitesi’nde (Almanya) yaptı, 1984-2000 yılları arasında Bamberg, Erlangen-Nürnberg, Würzburg, Frankfurt üniversitelerinde dersler verdi. Bir süre Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştı (Gazimağosa, 2000-2003). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doçent unvanını alınca (2002) Prof. Talât S. Halman tarafından Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümüne davet edildi. On üç yıl (2003-2016) ders verdiği, öğrenci yetiştirdiği bu üniversitedeki görevi Talât S. Halman’ın vefatından sonra son buldu. 2019 yılında Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne profesör olarak atanmıştır.

XVI. yüzyıl Osmanlı edebiyatının çok yönlü ve üretken yazarı Lâmiî Çelebi’nin “Gûy u Çevgân” mesnevisi üzerine yaptığı yüksek lisans çalışması, eserin yazma nüshası Almanya’da (Berlin) bulunduğu için “Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland” (Almanya’daki Doğu Elyazmaları Katalogu) dizisinin ek ciltleri arasında yayımlandı. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesinde Manisa’yı konu alan doktora çalışması, Brill yayınevinin (Hollanda) “Evliya Çelebi’s Book of Travels” dizisinde yayımlandı.

Çalışma alanlarının başında “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi” gelir. Diğer çalışma alanları ise Osmanlı aşk mesnevilerinin kurgusal yapısı, bu eserlerde kadının yeri ve kadına bakış, Osmanlı edebiyatında şair ve patron ilişkileridir.