Maksim Gorki

Maksim Gorki
PAYLAŞ
Hakkında

Maksim Gorki (1868-1936) Rus gerçekçi edebiyatının önde gelen yazarlarından.

Rus toplumunun sosyalizme geçiş sürecini yansıtan kitaplarıyla önem kazandı.

Kendini özdeşleştirdiği çok canlı roman ve öykü kişileri yarattı. Önemli rol aldığı 1905 Devrimi’nden sonra tutuklandıysa da dönem iktidarının maruz kaldığı uluslararası baskının ardından serbest bırakıldı. Ekim Devrimi’nden sonra aralarında yer aldığı Bolşevikleri eleştirmeye başlayınca sıkıntılı bir döneme girdi. Devrim sonrasında yaşadığı düş kırıklıkları yüzünden uzun süre yurtdışında yaşadı.

1936’da tedavi sırasındaki ani ölümü kuşku uyandırdı. Gorki roman, öykü, oyun ve anı türlerinde eserler vermiştir. “Tolstoy’dan Anılar”, canlı anlatımı ve geleneklerin dışına çıkması nedeniyle Gorki’nin başyapıtları arasında sayıldı.