Mustafa Akdağ

Mustafa Akdağ
PAYLAŞ
Hakkında

Mustafa Akdağ (1913 Boğazlıyan/Yozgat - 23 Nisan 1973 Ankara) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 1945’te “Celali İsyanlarının Başlaması” adlı teziyle doktor oldu. Bir süre lise öğretmenliği yaptıktan sonra “Celali Fetreti 1597-1603” başlıklı teziyle dışardan doçent unvanı aldı ve 1951’de mezun olduğu fakültenin Yakınçağ Tarihi kürsüsü doçentliğine atandı. 1958’de profesörlüğe yükseldi. En verimli çağındayken ve en önemli eseri Türkiye’nin İktisadi ve İçtimaî Tarihi’ni tamamlayamadan öldü.
Basılmış eserleri: Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 1243-1453, I, (1959); Celâli İsyanları (1963) [Genişletilmiş basımı Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (1975)]; Büyük Celâli Karışıklıklarının Başlaması (1963); Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 1453-1559, II, (1971)