Charles Darwiny

Charles Darwiny
PAYLAŞ
Hakkında

Charles Darwin (12 Şubat 1809, Shropshire - 19 Nisan 1882, Downe), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.

İnsan dahil tüm canlıların etkin adaptasyonlar yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüştür. Darwin’in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Darwin’in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh Üniversitesi’nde tıp, sonra Cambridge Üniversitesi’nde teoloji okurken gelişti. Beagle gemisinde yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşebileceğini düşündü ve 1838’de doğal seçilim fikrini geliştirdi. 1859’da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların doğal seçilim yoluyla evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya koydu. Türlerin Kökeni bütün diğer çalışmalarını gölgede bıraksa da botanik alanında The Power of Movement in Plants (Bitkilerde Hareketin Gücü) ve The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms (Solucanların Faaliyetiyle Humuslu Toprağın Oluşumu) gibi son derece yenilikçi kitaplar da kaleme almıştır.

73 yaşındayken kalp yetmezliğinden ölen Darwin Londra’da Westminster Abbey’de gömülüdür.