Esat Sagay

Esat Sagay
PAYLAŞ
Hakkında

Esat Sagay 1874’te Karaferye’de doğdu. Manastır aşâr nazırı Yusuf Bey’in oğlu olan Esat Sagay Harbiye Mektebini bitirdikten sonra (1894) Suriye’de göreve başladı. Daha sonra Harbiye’de Almanca öğretmenliği yaptı. (1898). Harbiye’de öğretmenliği sırasında Mustafa Kemal (Atatürk) de öğrencisi oldu. Beyrut Askeri Rüştiyesi Müdürlüğü yaptı. Balkan Savaşı’nın son devresine (1913) ve Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesinde bulundu. Albay rütbesiyle emekli oldu (1919). İstanbul Belediye Meclisi azası ve Bursa milletvekiliği yaptı (1927-1938). Beşinci ve altıncı İnönü hükümetlerinde 2 yıl Maarif Vekili oldu (1930-1932). İstanbul’da öldü (1938).