Makbule Aras Eyvazi

Makbule Aras Eyvazi
PAYLAŞ
Hakkında

Makbule Aras Eyvazi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu, aynı fakültede Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. “Varlık”, “kitap-lık”, “Notos”, “Virgül”, “Cumhuriyet Kitap”, “Öteki-siz”, “Ç.N.”, “Sıcak Nal”, “Duvar”, “Lacivert”, “Sabit Fikir” dergilerinde ve çok yazarlı kitaplarda deneme, eleştiri, inceleme, çeviri ve öyküleri yayımlandı. Dünya Kitap tarafından düzenlenen Yılın En İyileri ödüllerinde, Furuğ Ferruhzad’ın “Rüzgâr Bizi Götürecek - Toplu Şiirler” adlı yapıtının Farsça aslından çevirisiyle 2019’da Yılın Çeviri Ödülü’nü aldı.

Kitapları: Öykü: “Sonun Bacakları” (YKY, 2021)

Yayımlanan çeviri kitapları: “Yeryüzü Ayetleri”, Furuğ (Can Yayınları, 2008); “Kör Baykuş”, Sâdık Hidâyet (Kırmızı Yayınları, 2015); “Kış Uykusu”, Goli Terakki (YKY, 2016); “Top”, Gulam Hüseyin Sâedi (Farhad Eyvazi ile YKY, 2017); “Bayel Ağıtçıları”, Gulam Hüseyin Sâedi (Farhad Eyvazi ile YKY, 2017); “Rüzgâr Bizi Götürecek”, Furuğ Ferruhzad (YKY, 2019); “Dendil”, Gulam Hüseyin Sâedi (Farhad Eyvazi ile YKY, 2019); “Ah Ayetleri”, Naser Saffarian (Derya Önder ile, YKY, 2019); “Abşuran”, Ali Eşref Dervişyan (Manos Kitap, 2019); “Pusuda Bir Kurt”, Abbas Kiyarüstemi (Simurg Art Yayınları, 2020); “Korku ve Titreme”, Gulam Hüseyin Sâedi (Farhad Eyvazi ile, YKY 2022).

Hazırladığı yayınlar: “99 Beyit – divan şiirinden beyitler ve çözümlemeleri” (Asuman Susam ve Melike Koçak ile, Can Yayınları, 2008).