Ünsal Oskay

Ünsal Oskay
PAYLAŞ
Hakkında

Ünsal Oskay 1939'da Urfa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. İlk yazısı 1959-1960 yılında Pazar Postası'nda yayımlandı. Sonraki yıllarda Son Baskı, Yeni Tanin, AKİS ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 1966/1967'de ABD'de Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi'nde ÒSpecial StudentÓ olarak 37 kredilik bir eğitim gördü. Ankara Üniversitesi SBF'nin Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda asistanlığa başladı. 1972'de TRT Toplumsal Araştırma Büyük Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl Kültür Değişimi Modelleri teziyle doktorasını tamamladı, siyasal bilim doktoru oldu. 1982'de 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri tez çalışmasıyla doçent; 1989'da Òeski yasaya göreÓ Siyasal Davranış profesörü oldu. Ankara SBF'deki Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda, Bursa Akdemisi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hocalık yaptı ve yapmakta. Oluşum, Forum, Akis, 7 Gün, Devrim, Yeni Gündem, Somut, Birikim, Argos, Varlık, Hürriyet Gösteri, gibi dergilerde yazdı, yazıyor.