Michel Kaplan

Michel Kaplan
PAYLAŞ
Hakkında

Paris I Üniversitesi'nde (Panthéon-Sorbonne) Bizans tarihi ve uygarlığı profesörüdür. Birçok kılavuz kitabın (Yakındoğu'da Ortaçağ [Le Moyen-Age au Proche-Orient], Hachette Université) ve Bizans üzerine genel yapıtların (Bizans ve Ortodoks Dünyası [Byzance et le monde orthodoxe], Armand Colin) yazarı ya da yazarlarından olan Kaplan daha çok kırsal yaşamla ilgilenmiştir (Bizans'ta toprak ve insanlar [La Terre et les hommes à Byzance], Publications de la Sorbonne). Yazar şu sıralarda, toplumsal anlayış ve davranışlar üzerine incelemeler yapmaktadır.