Steven Connor

Steven Connor
PAYLAŞ
Hakkında
1955, Güney İngiltere, Bognor Regis doğumlu. 1979'dan beri University of London, Birckbeck College'da Modern Edebiyat ve Kuram profesörü olarak 19. ve 20. yüzyıl edebiyatı ve edebiyat kuramının yanı sıra kültürel tarih üzerine çalışmaktadır. Kitapları: Charles Dickens (1985), Samuel Beckett (1988), Theory and Cultural Value (Kuram ve Kültürel Değer; 1992), The English Novel in History, 1950 to 1995 (Tarihte İngiliz Romanı, 1950'den 1995'e; 1995) James Joyce (1996), Dumbstruck: A Cultural History of Ventriloquism (Dil Tutulması: Karnından Konuşmanın Kültürel Tarihi; 2000).