Abraham Moles

Abraham Moles
PAYLAŞ
Hakkında

Abraham Moles 1920 yılında Fransa'da doğdu. Moles, II. Dünya Savaşı'nın acılı yıllarında Grenoble, Paris ve Aix-en Provence kentlerinde sürdürdüğü lisans öğretimi sırasında doğa bilimleri ve hukuk gibi alanlarda formasyon kazanıp 1942'de elektrik mühendisi diploması aldı. 1952'de Sorbonne'da, o zamanki kurallara göre fizik alanında iki ayrı tez sunarak Docteur d'Etat ès Sciences titrini ve 1956'da yine Sorbonne'da biri felsefe, diğeri psikoloji-iletişim alanlarında olmak üzere iki tez daha sunarak Docteur d'Etat ès Lettres titrini kazandı. Fizik formasyonunda Berger, Husserl, Merleau-Ponty ve Bachelard'dan, sosyal bilim formasyonunda Moreno, Piaget ve De Jouvenel gibi bilim adamları ve düşünürlerden etkilendi. Abraham Moles, otuzun üzerinde kitaba ve üç yüz elli civarında makaleye imza attıktan sonra Mayıs 1992'de öldü.