Herbert J. Gans

Herbert J. Gans
PAYLAŞ
Hakkında

Herbert J. Gans 1927’de Köln, Almanya’da doğdu. 1938’te Nazilerden kaçıp İngiltere’ye gitti, 1945’te Amerikan vatandaşlığına geçti. Chicago Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını yine aynı okulda Sosyoloji ve Sosyal Bilimler alanında tamamladı, Pennsylvania Üniversitesi’nden Planlama ve Sosyoloji doktorasını aldı. 1950-1953 yılları arasında özel şirketlerde ve kamu kurumlarında şehir planlamacısı olarak görev yaptı, 1953 yılından sonra akademik çalışmalara ağırlık verdi. 1971 yılından beri Columbia Üniversitesi’nde, Sosyoloji kürsüsünde ders veriyor. Araştırma alanları kentlerdeki yoksulluk ve yoksulluğu önleme çalışmaları, sınıfsal eşitlik, etnisite ve ırk, toplumsal planlama, toplumsal politikalar, haber medyası, popüler kültür ve kentsel çalışmalardır. Sosyoloji, planlama, kentsel çalışmalar ve kitle iletişimi konusunda pek çok makalesi dergilerde ve derlemelerde yer almıştır. Amerika Sanat ve Bilimler Akademisi ve Sosyolojik Araştırmalar Birliği üyesi olan Gans, ayrıca bir dönem Amerika Sosyoloji Birliği’nin de başkanlığını yürütmüştür. Eserleri: The Urban Villagers (1962; genişletilmiş basım, 1982), The Levittowners (1967; 1982), People and Plans (1968), More Equality (1973), Deciding What’s News (1979; 2005), Middle American Individualism (1988; 1991), People, Plans and Policies: Essays on Poverty, Racism and Other National Urban Problems (1991), The War Against the Poor: The Underclass and Antipoverty Policy (1995), Making Sense of America: Sociological Analyses and Essays (1999), Democracy and the News (2003; 2004).