Hüseyin Cöntürk

Hüseyin Cöntürk
PAYLAŞ
Hakkında

Hüseyin Cöntürk: 1918’de İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1941’de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. İnşaat mühendisi ve yönetici olarak devlet kurumlarında çalıştı. Cöntürk, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda, “Yenilik”, “Pazar Postası”, “Türk Dili”, “Yeni Ufuklar”, “Varlık” ve “Ataç” gibi önemli edebiyat dergilerinde, ayrıca yayıncıları arasında yer aldığı “Dönem” ve “Yordam” dergilerinde çıkan yazılarıyla Türkiye’de “nesnel eleştiri” anlayışının öncüsü oldu. Genç şair, yazar ve eleştirmenlere verdiği destekle tanındı; özellikle 1960 Kuşağı’nın yetişmesine büyük emeği geçti. 1958’de çıkan ilk kitabı “Eleştirmeden Önce”de, “New Criticism” (Yeni Eleştiri) hareketinden etkilenerek (kendi deyişiyle) “eleştirme”nin kuramı üzerinde durdu. İkinci kitabı “Çağının Şairi”nde (1960) ise şiir kuramını ele aldı. Sonraki kitaplarında kuramdan uygulamaya geçti: “Günlerin Götürdüğü”nde (1962) eleştirmen Suut Kemal Yetkin’i, “Turgut Uyar” (1961) ve “Behçet Necatigil ve Edip Cansever Üstüne” (1964) kitaplarında ise bu şairleri inceledi. 1960’lardan sonra edebiyattan uzaklaştı ama özellikle genç yazar ve şairlere ilgisini ve desteğini sürdürdü. 22 Haziran 2003’te Ankara’da öldü. Ölümünden sonra daha önce yayımlanmış kitaplarını bir araya getiren iki ciltlik “Çağının Eleştirisi” (YKY, 2006); divan şiiri yazılarını içeren “Divan Şiiri Üstüne Denemeler” (YKY, 2012) yayımlandı.