İbn Sina

İbn Sina
PAYLAŞ
Hakkında

İbn Sina, (tam adıyla Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Sina, Batılıların verdiği adla Avicenna), 980’de Buhara’da doğdu, 1037’de Hemedan’da öldü. En büyük İslam bilginleri arasında sayılan filozof ve hekim İbn Sina, İslam düşüncesinde Farabi’yle başlayan Aristotelesçi (Meşşai) geleneğin en önemli adıdır. İbn Sina’nın en önemli iki yapıtı, geniş kapsamlı bir felsefe ve bilim ansiklopedisi olan Kitabü’ş-Şifa ile birkaç yüzyıl boyunca gerek Doğuda gerekse Batıda tıp konusunda tek başvuru kaynağı kabul edilen el-Kanun fi’t-Tıb adlı kitabıdır. Öteki önemli yapıtları arasında Kitab fi’s-Siyaset, Risale fi’l-Aşk, Hay bin Yakzan, el-Hidaye yer alır.