Mustafa Duman

Mustafa Duman
PAYLAŞ
Hakkında

Mustafa Duman Dr. 1946 yılında, Trabzon’un Maçka ilçesinde, Çeşmeler Köyü’nde doğdu. 1964 yılında Trabzon Lisesi’ni, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1974-1982 yılları arasında Almanya’da iç hastalıkları ihtisası yaptı. 1982 yılında Türkiye’ye döndü. İç Hastalıkları Uzmanı olarak serbest çalıştı.

Dr. Mustafa Duman, 1984 yılından sonra halk kültürü alanında, özellikle Trabzon yöresi halk edebiyatı-halk kültürü ve Nasreddin Hoca konularında derlemeler, araştırmalar yaptı. DEMOS (Almanya), “Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Kitap”, “Hakimiyet”, “Sonhaber”, “Türk Folkloru”, “Türk Folkloru/Belleten”, “Halk Kültürü”, “Folklor/Edebiyat”, “Tarih ve Toplum”, “Toplumsal Tarih”, “Müteferrika”, “Toplumbilim”, “Varlık-Kitap”, “Kıyı”, “Yeni Yüzyıl”, “Güzel Yazılar”, “Gazete İstanbul” gibi gazete ve dergilerde, bazı kongre bildiri ve armağan kitaplarında, toplam 250 makale yayımladı. Ayrıca çeşitli uluslararası ve ulusal halk kültürü ve halk edebiyatı kongrelerine katıldı, bildiriler sundu. Halk kültürü konularında TRT ve diğer radyolarda, televizyonlarda programlara katıldı, konuşmalar yaptı.

Dr. Mustafa Duman, 2002 yılında, Folklor Araştırmaları Kurumu (FAK), Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü’nü, 2009 yılında, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, 50. Yıl Araştırma Onur Ödülü’nü aldı.