Mehmet Rauf

Mehmet Rauf
PAYLAŞ
Hakkında

Mehmet Rauf (İstanbul, 1875-1931) Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi’nden sonra Bahriye Mektebi’ni bitirdi. Deniz subayı olarak Girit’te staj yaptı (1894), Kiel kanalının açılış töreni için Hamburg’a (1895) gönderildi, Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra kıdemli yüzbaşıyken Bahriye’den ayrıldı. Kadınlara yönelik dergiler çıkardı, tiyatroyla ilgilendi ve gazetecilik yaptı. Halit Ziya Uşaklıgil’in desteğiyle genç yaşta yazı hayatına atılan Mehmet Rauf, “Servet-i Fünun” dergisinde beş yıl süren yazı hayatında öykü, roman, düzyazı şiir, makale, inceleme, çeviri yayımladı. Romanları “Ferda-yı Garam” ile “Eylül”, düzyazı şiirleri “Siyah İnciler” bu dergide tefrika edildi. Servet-i Fünun topluluğu içinde dili en sade yazardır.