David Vogel

David Vogel
PAYLAŞ
Hakkında

David Vogel 1891’de, bugün Ukrayna toprağı olan Podolya Satanov’da doğdu. Yirmi yaşından itibaren Yahudi kültürünün Doğu Avrupa’daki önemli merkezlerini ziyaret etti. Birinci Dünya Savaşı çıktığında Viyana’daydı ve tutuklandı. Yazmaya şiirle başlayan Vogel’in ilk kitabı “Lifney Hasha’ar Ha’afel” (Karanlık Kapıdan Önce) 1923’te yayımlandı. 1925’te Paris’e giderek orada İbranice roman ve uzun öykü çalışmalarına başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından tutuklanarak bir toplama kampına sevk edilen Vogel’in 1944’te orada öldüğü sanılıyor.

Vogel’in hayattayken yayımladığı tek şiir kitabı olmasına karşın şiiri modern İbrani şiiri içinde öncü ve özgün bir yere sahip olmuştur. Yenilikçi bir poetikanın ürünü olan şiirleri, dönemin İbranice kaleme alınmış şiirlerinden çok izlenimcilik ve dışavurumculuk akımlarının etkisi altındadır.

İbranice yazmasına karşın romanları Orta Avrupa yazınına dahil edilmekte ve Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Franz Werfel ve Joseph Roth’un eserleriyle birlikte anılmaktadır. Vogel’in “Evlilik Hayatı” adlı başyapıtı, belli başlı bütün Avrupa dillerine, ayrıca Çince ve Rusçaya çevrilmiştir.