Mustafa Aktar

Mustafa Aktar
PAYLAŞ
Hakkında

Mustafa Aktar (Prof. Dr.) Boğaziçi Üniversitesi akademi üyesidir. Doğa bilimlerine olan ilgisi Saint Joseph Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında, okul kütüphanesi ve özellikle de doğa tarihi müzesi sayesinde gelişti. Üniversite eğitimini elektronik mühendisliği dalında, lisanstan doktoraya sırasıyla Manchester Üniversitesi, Imperial College ve Boğaziçi Üniversite’sinde tamamladı. Sayısal iletişim ve sinyal analizi konusunda uzmanlaştı. Doktora sonrasında elektronik ile doğa bilimleri arasında bir orta yol bulmak için jeofiziğe yöneldi. TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü’nde yer bilimleri alanında araştırmacı olarak çalıştı. Burada yürüttüğü Ulusal Sismik Ağ Projesi ile Türkiye’deki ilk sismik kayıtçıları ve sayısal ağı geliştirdi. 1996 Yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne profesör olarak geri döndü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün lisansüstü programında dersler verdi. Akademik yaşamının bundan sonraki bölümünde sadece sismoloji bilimine odaklandı ve deprem konusunda yayınlar yaptı. 2004 yılında Ulusal Deprem Konseyi’ne üye seçildi. Bilim tarihine olan ilgisi ise rasathanede yıllarca birikmiş olan eski gözlem aletleri ile başladı. Bunların bir envanterini hazırladı. Rasathane içinde bu koleksiyonların sergileneceği bir mekânın oluşmasına önayak oldu. Aletlerle başlayan bu kişisel merak doğal olarak rasathane tarihine de yöneldi. Özellikle kurumun bilimsel geçmişine yönelik araştırmalar yaptı.