Marshall McLuhan

Marshall McLuhan
PAYLAŞ
Hakkında
[Herbert] Marshall McLuhan (21 Temmuz 1911-31 Aralık 1980) Kanadalı iletişim kuramcısı ve eğitimci. Manitoba ve Cambridge üniversitelerinde okudu. 1946’dan sonra Toronto Üniversitesi’nde görev yaptı. 1952’de bu üniversitede İngiliz edebiyatı profesörü oldu. 1963’ten sonra okulun Kültür ve Teknoloji Merkezi’nin yöneticiliğini üstlendi. ABD ve Kanada’da pek çok üniversitede konuk profesör olarak ders verdi.
McLuhan, Gutenberg’le başlayan basım devriminin getirdiklerini ve elektronik devrimin getireceklerini ele aldığı Gutenberg Galaksisi’nde kullandığı “küresel köy” kavramıyla ilk “medya gurusu” oldu. Her kültür çağında bilginin kaydedilip aktarıldığı medium’un (ortam; araç) o kültürün karakterinin belirlenmesinde kesin bir rol oynadığını öne sürdü; bu görüşünü “Ortam mesajdır” deyişiyle özetledi. Gutenberg Galaksisi dışındaki önemli yapıtları: The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man (1951; Mekanik Gelin: Sanayi İnsanının Folkloru), Understanding Media: The Extensions of Man (1964; Medyayı Anlamak: İnsanın Uzantıları), The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects (Quentin Fiore ve Jerome Agel ile; 1967; Ortam Masajdır: Etkilerin Bir Dökümü), War and Peace in the Global Village (Quentin Fiore ve Jerome Agel ile; 1968; Küresel Köyde Savaş ve Barış), From Cliché to Archetype (Wilfred Watson ile; 1970; Klişeden Arketipe), City as Classroom (Kathryn Hutchon ve Eric McLuhan ile; 1977; Derslik Olarak Kent), Laws of Media: The New Science (Eric McLuhan ile; 1988; Medyanın Yasaları: Yeni Bilim).