Adnan Binyazar

Adnan Binyazar
PAYLAŞ
Hakkında

7 Mart 1934'te Diyarbakır'da doğdu. Dicle Köy Enstitüsü'nü, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Çorum ve Maraş İlköğretmen okullarında, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksek Okulu'nda, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, Şentepe Lisesi'nde, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğretmenlik yaptı; Türk Tarih Kurumu'nda çalıştı. 1978'de Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Bu görevi sırasında Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı; Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığına seçildi. 1981'de gittiği Berlin'de Eğitim Senatosu'nda çalıştı. Bu dönemde, (İncila Özhan'la) altı ciltlik Türkçe/Dil ve Okuma Kitabı'nı ve bu çalışmalara yönelik bir Öğretmen Kılavuzu'nu yazdı. Gymnasium'ların ilk ve ikinci aşamaları için Türkçe Müfredat Programı hazırlama kurullarına başkanlık yapan Binyazar, İsveç ve İsviçre'de öğretmen yetiştirme, Hollanda'da kitap yazma projelerinde görev aldı; 1999'da Berlin Senatosu'ndan emekliye ayrıldı. Alman okullarında Türkçenin ikinci yabancı dil olarak okutulması üzerine, bu derslerin çerçeve planına uygun Türkçe 1, 2 kitaplarını yazdı. Kültür Koleji'nce hazırlatılan Çağdaş Türkçe kitaplarının yazarları arasında yer aldı. Başlıca Yapıtları: Deneme ve eleştirileri: Toplum ve Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sorunları, Ağıt Toplumu, Ozanlar Yazarlar Kitaplar adlı kitaplarında topladı. Öteki kitapları: Yazmak Sanatı (Emin Özdemir'le), Dede Korkut, Cumhuriyet'in 40. Yılında Atatürk Yolunda 40 Yıl, --Âşık Veysel, Yazın ve Bilim Dilimiz (Metin Öztekin'le), Yazılı Anlatım Bilgileri (Emin Özdemir'le), Kan Turalı, Türk Dilinde 25 Ünlü Eser, Dedem Korkut/Vier alttürkische Nomadensagen (Türkçe-Almanca), Yaralı Mahmut, 15 Türk Masalı, Öğretmen Kılavuzu, Halk Anlatıları, Masalını Yitiren Dev (otobiyografik roman).