Eser Gürson

Eser Gürson
PAYLAŞ
Hakkında

1941 yılında Kastamonu'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra, 1959-1964 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı hesabına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu. 1964 yılında teğmen rütbesiyle Kuleli Askeri Lisesi'nde başlayan askerlik yaşamı, kendi isteğiyle istifa ettiği 1978'e -yüzbaşı rütbesinin son yılına- değin on üç yıl sürdü. Bu süreyi, dört yılını edebiyat öğretmeni, geri kalanını ise, dönemin koşulları gereği, askeri okul ya da birliklerde öğretmenlik dışı görevlerde olmak üzere, dört ayrı kentte geçirdi. 1978-1982 yılları arasında Kültür Bakanlığı'nda çalıştı. Burada Tanıtma ve Yayımlar Dairesi başkan yardımcısı, Gaziantep Kültür müdürü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü müşaviri görevlerinde bulundu. 1979'da Gaziantep'e atanması da, yine dönemin koşulları gereğiydi. Kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı 1982 yılından 1992'ye değin Ankara'da Kale'nin eteklerinde antikacı dükkânı işletti. 1992'de bu işi bırakarak yine Ankara'da özel lisede öğretmenliğe başladı. 1996 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi'nde Türkçe okutmanı. 1963'ün son aylarında Dönem dergisinde başlayan yazı yaşamına 1967 yılında son verdi. Bu tarihten sonra, ortam uygun düştükçe, tek tük yazdı. 1960'lı yıllarda içinde yer aldığı kuşağın nitelikli bir edebiyat kuşağı olarak kadrolaşıp gelişmesi yolunda çaba gösterdi ve '60 kuşağının eleştirmeni olarak tanındı. 1964'te Evrim dergisindeki kuşak hareketinde, 1965'te Devinim 60, 1967'de Alan'67 dergilerinin kurulup yaşama geçirilmelerinde ve yazı kurullarında görev aldı. Yazılarında, Hüseyin Cöntürk ve Asım Bezirci'nin öncülüğünü yaptıkları nesnel ve bilimsel eleştiriye yakın düşen bir anlayış sergiledi.