Matthew Smith Anderson

Matthew Smith Anderson
PAYLAŞ
Hakkında

Matthew Smith Anderson 20. yüzyılın önde gelen siyaset tarihçilerindendir 1949 yılında Edinburg Üniversitesi’ni bitirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da ortaya çıkan yeni toplumsal değerlerin tarihî ve siyasî kökenlerini araştırmayı kendisine uzmanlık alanı olarak seçti. Bu amaçla, London School of Economics and Political Science bünyesinde yer alan “Uluslararası Tarih Bölümü”nde dersler verdi, seminerler düzenledi. Anderson’un tarihçilik anlayışı, Avrupa’nın şekillenmesinde önemli rol oynayan uluslararası ilişkilerin araştırılmasını ön planda tutar.
Başlıca yapıtları: Eighteenth Century Europe 1713-1789, (1966); The Eastern Question 1774-1923, (1966); Great Powers and the Near East 1774-1923, (1970); The Ascendancy of Europe 1815-1914, (1972); Europe in the Eighte-enth Century 1773-1783, (1976); Britain’s Discovery of Russia 1553-1815; The Origins of the Modern European State System 1494-1618, (1998).