Cem Behar

Cem Behar
PAYLAŞ
Hakkında

Cem Behar (Prof. Dr.) 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini Paris’te tamamladı. Müzik çalışmalarına Fikret Bertuğ ile başladı. Daha sonra Emin Ongan, Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar ile çalıştı. 1980’den bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde Osmanlı/Türk musıkisine ilişkin makaleleri yayımlandı. Müzikle ilgili kitapları: “Klâsik Türk Müziği Üzerine Denemeler” (İstanbul, Bağlam Yayınları, 1987); “On Sekizinci Yüzyılda Türk Müziği” (İstanbul, Pan Yayıncılık, 1987); “Ali Ufkî ve Mezmurlar” (İstanbul, Pan Yayıncılık, 1990); “Zaman, Mekân, Müzik – Klâsik Türk Musıkisinde Eğitim (Meşk), İcra ve Aktarım” (İstanbul, AFA Yayıncılık, 1993); “Aşk Olmayınca Meşk Olmaz – Geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal” (İstanbul, YKY, 1998, 2003, 2006, 2012, 2014, 2018); “Musıkiden Müziğe – Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik” (İstanbul, YKY, 2005, 2008); “Saklı Mecmua – Ali Ufkî’nin Bibliothèque Nationale de France’taki [Turc 292]Yazması” (İstanbul, YKY, 2008, 2016); “Şeyhülislâm’ın Müziği – 18. Yüzyılda Osmanlı/Türk Musıkisi ve Şeyhülislâm Es’ad Efendi’nin Atrabü’l-Âsâr’I” (İstanbul, YKY, 2010, 2017, “Osmanlı/Türk Musıkisinin Kısa Tarihi”, YKY, 2015, 2019), “Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıki Makamları – Kantemiroğlu” (1673-1723) ve “Edvâr’ının sıradışı müzikal serüveni” (İstanbul, YKY, 2017), “Orada Bir Musıki Var Uzakta… / XVI. Yüzyıl İstanbulu’nda Osmanlı/Türk Musıki Geleneğinin Oluşumu” (İstanbul, YKY, 2020-2021), 1977-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan Cem Behar 2013-2020 yılları arasında da İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.