Paul Claudel

Paul Claudel
PAYLAŞ
Hakkında

(1868-1955) Fransız şairi, oyun yazarı ve denemecisi. Yapıtlarında Tanrı inancını lirik bir anlatımla dile getiren Claudel, XX. yüzyıl Fransız yazınının en güçlü yazarlarından biridir. Rimbaud ve simgecileri keşfetmesi, coşkulu dindarlığı, Uzakdoğu'dan Amerika'ya dünyanın çok çeşitli ülkelerinde diplomat olarak görev yapması ve dört yıl süren yasak aşkı, Claudel'in yapıtlarını biçimlendiren önemli birer etkendir. "Verset claudélien" olarak bilinen uzun, ölçüsüz ve genellikle uyaksız dize, Paul Claudel'in Fransız şiirine özgün bir katkısıdır.