Hulki Aktunç

Hulki Aktunç
PAYLAŞ
Hakkında

Hulki Aktunç (İstanbul, 27 Ocak 1949 – 29 Haziran 2011) Askeri okullardaki ortaöğreniminin ardından bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Reklam sektöründe çalıştı. Yazı yaşamı 1968’de “Yeni Ufuklar” der­gisinde başladı. Öykü, şiir ve yazıları 1970’li yıllarda “Soyut”, “Yeni Edebiyat”, “Yeni Dergi”, “Papirüs” gibi dergilerde ve yönetimine katıldığı “Türkiye Defteri”nde çıktı. Kendisine özgü diller yarattığı öykü ve romanlarında bir yandan anlatı gele­neklerini günümüze doğru geliştirirken bir yandan da öncü anlatım deneme­lerine girişti. 1976’dan sonra şiire ağırlık verdi. Kendiliğinden-şiirsel-bakış’ın araştırılması ve saptanmasının peşine düştü; şiirimizin henüz tükenmemiş olanaklarını sınaya sınaya gelişen yeni bir şiirsel blok yaratmaya yöneldi. Şiirle­rinden bir seçme Theo Dorgan, Tony Curtis ve Orhan Koçak tarafından “Twelfth Song” adıyla 1998’de İngilizceye çevrildi. Denemelerini topladığı “Erotologya?”da yaşadığımız coğrafyanın erotizmini yansıtıp çözümlemeye çalıştı. Yirmi yılı aşan bir emeğin ürünü olan Büyük Argo Sözlüğü yurtdışı Türkoloji çevrelerinde de geniş bir ilgi gördü. Şiir, öykü, roman, sözlük, deneme alanındaki öncü ve yenilikçi çalışmalarının yanı sıra resimle de uğraştı, sergiler açtı. İki öykü­sünün filmi çekildi: “Aşka Kimse Yok” (yön. Osman Sınav), “Bir Yer Göstericinin Hayatı” (yön. Tülay Eratalar).

“Gidenler Dönmeyenler” ile Türk Dil Kurumu Öykü, “Bir Çağ Yangını” ile Abdi İpekçi Roman, “Bir Yer Göstericinin Hayatı” ile Yunus Nadi Öykü ödüllerini aldı. “İnsan Aşklarının Külüdür” ile Halil Kocagöz, “Istıraplar Ansiklopedisi” ile Cemal Süreya, “Sönmemiş Dizeler” ile Behçet Necatigil ve Metin Altıok şiir ödüllerini aldı.