Jean Vercoutter

Jean Vercoutter
PAYLAŞ
Hakkında

Jean Vercoutter ressam olabilirdi, ama arkeologluğu seçti... 1939’da Kahire Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü’ne (IFAO) atandı, ama görev yerine İkinci Dünya Savaşı yüzünden ancak 1945’te ulaşabildi. Karnak kazılarına katıldı, sonra Sudan’ın o sırada hiç kazılmamış durumdaki kimi sit alanlarında çalıştı. 1955’te Assuan barajı projesi anıtların kurtarılması işine iyice ivedilik kazandırmıştı. Hartum’daki Eski Eserler Müdürlüğü’nün başına getirilen Jean Vercoutter, tehdit altındaki sit alanı sayısını 300 olarak saptadı. Olağanüstü bir uluslararası işbirliği sayesinde, bunların çoğu kurtarılacaktı. 1960’larda Lille’deki Papirüsbilim Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapan, sonra da IFAO’nun müdürlüğünü üstlenen Jean Vercoutter, 1984’te Yazıtlar ve Edebiyat Eserleri Akademisi’ne seçildi.