Aykut Gürçağlar

Aykut Gürçağlar
PAYLAŞ
Hakkında

Aykut Gürçağlar 1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’na girdi. 1987 yılında aynı yerden mezun olarak İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans programına kaydını yaptırdı. 1989’dan Mayıs 1994’e kadar TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Kültür Bilim Tanıtım Merkezi’nde Prof. Dr. Metin Sözen’in danışmanlığında araştırmacı olarak görev aldı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı ve Çağdaş Sanatlar Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Halen aynı bölümde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. 1991 yılında Prof. Dr. Semra Ögel danışmanlığında yürüttüğü “Fausto Zonaro ve Çağdaşlarının İstanbul Manzaraları” adlı yüksek lisans tezini tamamladı ve 1992 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, Doktora programına girdi. 1996 yılında Prof. Dr. Semra Ögel’in danışmanlığında “Hayali İstanbul Manzaraları” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Bilimsel yazıları çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlandı. Alexander Van Millingen’in Konstantinopolis adlı kitabını Türkçe’ye çevirdi (Alkım Yayınevi, 2003).