Kıvâmî

Kıvâmî
PAYLAŞ
Hakkında

Kıvâmî 15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devrinde yaşamış olan, asıl adının Kıvâmeddîn Kasım olduğu tahmin edilen Kıvâmî, Fatih Sultan Mehmed adına yazdığı ünlü "Fetihnâme"si ile bilinir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Fatih döneminde yaşadığı, defterdarlık yapmış olduğu, buna rağmen hayatında yoksulluk ve sıkıntılar çektiği kabul edilmektedir. Kıvâmî, eserini H. 893, M. 1487/88 yılında tamamlayarak Fatih’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Bayezid’e sunmuştur. Ölümü de bu tarihten sonra olmalıdır. 28 bölümden ibaret olan eserin 25 bölümü Fatih, son üç bölümü II. Bayezit devrini anlatır.

"Fetihnâme", Kıvâmî’nin okuyarak, dinleyerek ve bazı fetihlere bizzat katılmak suretiyle kaleme aldığı bir eser olması bakımından da önemli bir kaynak durumundadır. Devrinin dil özelliklerini yansıtması açısından "Fetihnâme", 15. yy dil yadigârları içinde de ayrı bir öneme sahiptir. Eserin tek ve orijinal nüshası, Berlin Bibliothek National’de bulunmaktadır.