İsmail Hakkı Uzunçarşılı

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
PAYLAŞ
Hakkında

Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı (23 Ağustos 1888, İstanbul - 10 Ekim 1977, İstanbul) Darülfünûn Edebiyat Şubesi’ni 1912’de bitirdi. Kütahya İdadisi’nde başladığı öğretmenliği Kastamonu ve Balıkesir’de sürdürdü. Maarif müfettişliği ve ilköğretim genel müdürlüğü yaptı. 1927-1950 arasında milletvekilliğinde bulundu. Türk Tarih Kurumu’nun kurucuları arasında yer aldı. 1933’teki üniversite reformunda İstanbul Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1958’de öğretim üyeliğini bıraktı. Bundan sonra araştırmalarını özellikle Topkapı Sarayı Arşivi’nde sürdürdü. 30 kadar kitap ve 100’ün üstünde bilimsel makaleye imza attı.