Ekmeleddin İhsanoğlu

Ekmeleddin İhsanoğlu
PAYLAŞ
Hakkında

Ekmeleddin İhsanoğlu (d. Kahire, 1943) Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun oldu. El-Ezher’de akademik hayata atıldı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde “doktor” ve “doçent” oldu. 1984’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde profesörlüğe yükseldi. Exeter ve Münih Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca dünyanın birçok tanınmış üniversite ve akademik kuruluşlarında çalışarak katkılarda bulundu.

Bilim tarihi sahasında “Osmanlı Bilimi” kavramını ve metodolojisini başlatan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde “Bilim Tarihi Bölümü”, Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve İSAR Vakfı’nın kurucusudur. Uluslararası üne sahip IRCICA’nın kurucu Genel Direktörü olarak görev yaptığı 1980-2004 yılları arasında yazarı ya da editörü olduğu altı dilde ve iki cilt olarak çıkan Osmanlı “Devleti ve Medeniyeti Tarihi”, 18 ciltlik “Osmanlı Bilim Tarihi Literatürü (OBLT), Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirası” gibi ulusal ve uluslararası takdir kazanmış eserler vermiş; çeşitli kütüphanelerdeki yazmaların kataloglarının yayınlanmasını sağlamış; Balkanlarda özellikle Bosna-Hersek’te yıkılan birçok Osmanlı mimari eserinin restorasyonuna ön ayak olmuş (Mostar 2004 Projesi ve diğerleri); bölge bölge İslam medeniyeti tarihi kongrelerini başlatmış ve bunların tebliğlerini ciltler halinde yayınlamıştır. Ayrıca hat sanatının Türkiye’de ve büyün dünyada tanınması ve yeniden itibar kazanması konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu çalışmalarını takdir etmek üzere Uluslararası 9. Hat Yarışması onun adına tertip edilmiştir.

Çok sayıda bilim tarihçisi yetiştiren İhsanoğlu’nun bu hizmetlerine karşılık Uluslararası Bilim ve Felsefe Tarihi Kurumu (IUHPS) tarafından dört senede bir yapılan kongrelerde sunulmak üzere İslam bilim tarihi alanındaki en iyi doktora tezi için “İhsanoğlu Madalyası” ihdas edilmiştir. Başta “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası” olmak üzere yirmiye yakın devlet tarafından verilmiş nişan ve madalyaları bulunmaktadır. Dünyaca ünlü pek çok üniversite ve akademi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilen İhsanoğlu’na ayrıca bilim tarihinin en önemli ödülü olan “Alexandre Koyré” madalyası lâyık görülmüştür.