Prof. Dr. Ömer Adıgüzel

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
PAYLAŞ
Hakkında

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel 1967 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi (1985) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu (1989). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1993) ve doktorasını (2000) tamamladı. Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent (2011) oldu. 1997-1998 yılları arasında DAAD (Almanya Akademik Değişim Servisi) bursu ile UdK- Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Pedagojisi Bölümü’nde araştırma ve incelemelerde bulundu. UdK-Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Enstitüsü’nün programını tamamladı.

Almanya’da Waldorf Okulları’nda çalışmalara katıldı (1996). Ankara Üniversitesi yaratıcı drama lisansüstü programının yürütücülerindendir. Finans Vakfı’nın doktora sonrası araştırma bursuyla UdK-Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (2003) ve DAAD’nin yeniden davet bursu ile Hannover Üniversitesi’nde konuk bilim adamı olarak araştırmalarda ve incelemelerde bulundu.

2006 yılından beri Anadolu Üniversitesi Eğitimde Drama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda dersler yürütüyor. Eğitimde yaratıcı drama, müze eğitimi, müzede drama, çocuk müzeleri, kültür pedagojisi, halk oyunları gibi konularda çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında yaratıcı drama alanında atölyeler yönetmektedir.

Çağdaş Drama Derneği’nin (ÇDD) genel başkanıdır. EDERED (Avrupa Drama Buluşmaları Birliği) ile İDEA (Uluslararası Drama, Eğitim ve Tiyatro Üst Birliği) ile BAG Spiel und Theater e.V. (Almanya Federal Oyun ve Tiyatro Üst Birliği) gibi kuruluşların ÇDD adına temsilci üyesidir. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ), Çocuk ve Gençlik Müzeleri Araştırma ve Eğitim Derneği ve Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesidir. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ulusal hakemidir. Federasyonda eğitim ve merkez hakem kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Bilim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörü (2012-2017) olarak çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılında Eğitimde Yaratıcı Drama kitabı ile TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Telif Eser Ödülleri kapsamında kayda değer telif eser ödülünü ve Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödülünü kazanmıştır. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemlerindendir. Federasyonda Bilim, Eğitim ve Halk Kurulu üyelikleri yapmıştır. Ferah Burgul ile evlidir ve Kemal adında bir oğlu vardır.