Talât Aydemir

Talât Aydemir
PAYLAŞ
Hakkında

Talât Aydemir [Kendi kaleminden hayat hikâyesi şöyledir:] 1333 Senesinde Bilecik vilayeti nin Söğüt ilçesinde doğdum. Harp malûlu Bnb. Necip Aydemir’in oğluyum. İlk mektep tahsilimi Adapazarı Cumhuriyet Okulu’nda tamamladım. Ortaokul tahsilimi Kadıköy Erkek Lisesi’nde bitirdim. 1 Eylül 934 tarihinde Kuleli Askeri Lisesi’ne girdim. 5 Mayıs 937 tarihinde Harp Okulu’n a geçtim. 31 Mayıs 939’da Top. asteğmeni olarak mektebi bitirdim ve Halıcıoğlu’nda Topçu Okulu’na başladım. 30 Kasım 939’da teğmen oldum. 11 Ekim 940’ta Kırklareli ’nde bulunan 43. Top. A. 7. Bataryası’na atandım. Aynı alayda 30 Ağ. 943 senesinde üsteğmenliğe terfi ettim. 18 Ekim 946’da 52. Top. A. 1. Bl. K. ’na atandım. 30 Ağ. 947’de yüzbaşılığa terfi ettim. 30 Ekim 947’de Kara Harp Akademisi’nin imtihanını kazandım. Staj için 3 ay 16’ncı P. Alayında 3 ay P. Tekamül Kursu’nda, 2 ay Sv. Binicilik okulunda, 1 ay 3. Zh. Tugay ’da bulundum. 1 Ek. 948’de Akademi’ye başladım. 1 Ağ. 949’da Harp Akademisi’nden kurmay yardımcısı olarak mezun oldum. 12. Tümen III. Ş. Md. Yardımcılığına, Sivas ’a tayin oldum. Kıta hizmetim geldiği için Sivas’ta 10. Top. A. 9. Bl. Komutanlığına tayin oldum. Oradan Kara Harp Akademisi Doktrin Kursu’na katıldım. Yeniden Harp Akademisi ’ne imtihanla girdim. 954 Senesi Ağustos ayında Kara Harp Akademisi’ni bitirdim Ankara’da 28. Top. A. S-2.liğine tayin edildim. İki ay sonra Genelkurmay Lojistik Bşk.’lığı Plan Şubesine tayin edildim. 30 Ağ. 955’te Binbaşılığa terfi ettim. 1 Ekim 955’te Saint Benoit Fransız Lisesi’nin bir seneliğine lisan kursuna gittim, bitirdim. 1 Ekim 956’da Müşterek Akademi’ye girdim (Kara-Deniz-Hava). 1 Mart 957’de Müşterek Akademi’den mezun oldum. 1 Mayıs 957’de Fransa’ya “SHAPE” 3 ay müddetle görev başı kursuna gittim. 30 Ağustos 957’de Elazığ’da 40. Mot. Top. Th. K.’lığına atandım. 30 Ağustos 958’de yarbay oldum. Siirt’e 12. Tüm. 4. Ş. Md.’lüğüne atandım. Oradan ...... Kore Tugay’ı 3. Şb. Md.’lüğüne tayin oldum. 959 Haziran ayında Tugay ile Kore’ye gittim. 8 Ağustos 960’ta Kore’den yurda döndüm. 30 Ağustos 960’ta albaylığa yükseldim. 12 Eylül 960’ta Kara Harp Okulu Kumandanlığına tayin edildim, vazifeye başladım. 22 Şubat 962’deki hadise dolayısı ile 24 Şubat 962’de emekli oldum.