Patrick Tort

Patrick Tort
PAYLAŞ
Hakkında

Patrick Tort, felsefeci, dilbilimci, biyoloji ve insan bilimleri kuramcısı. Otuz kadar yapıtın yazarı ya da yöneticisi olan Tort, Uluslararası Charles Darwin Enstitüsü’nü kurdu ve yönetti. Düşünce sistemlerinin tarihi için yeni bir yöntem olan Karmaşık Söylem Bütünlerinin Çözümlenmesinin yaratıcısı, Dictionnaire du darwinisme et de l’Évolution (PUF, 1996) için Bilimler Akademisi’nce ödüllendirildi, 2000 yılında bütün çalışmaları için Philip Morris Bilimler Tarihi ödülünü kazandı. Syllepse Yayınları’nda Darwin’in bütün yapıtlarının Fransızca basımını yönetiyor (yaklaşık 35 cilt).