Yücel Özkaya

Yücel Özkaya
PAYLAŞ
Hakkında

Yücel Özkaya 1937’de Bolu’da doğdu. 1961’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 1962’de aynı fakültenin yakınçağ tarihi kürsüsüne asistan oldu. 1968’de “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlı ğın Kuruluşu” başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. 1976’da Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık çalışmasıyla (bs. 1977) doçentli ğe, 1984’te Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağlı İsyanları (1791-1808) adlı eseriyle (bs. 1983) profesörlüğe yükseldi. 1994-2004 arasında Tarih Bölümü başkanlığını üstlendi. 2004’te emekliye ayrıldıktan sonra bir süre Bilkent Üniversitesi’nde ders verdi. Yukarıdakiler dışında Milli Mücadelede Atatürk ve Basın (1989) ve Milli Mücadelede Ege Çevresi (1994) adlı eserleri ve çok sayıda akademik makalesi yayımlanmıştır.