Heinrich Heine

Heinrich Heine
PAYLAŞ
Hakkında

Heinrich Heine 13 Aralık 1797’de Düsseldorf’ta doğdu. Yahudi kökenli bir aileden gelen Heine, sonradan Hıristiyan oldu. Bonn ve Göttingen’de hukuk eğitimi gördü, Berlin ve Hamburg’da yaşadı. Berlin’de Hegel’in öğrencisi oldu. ‹lk şiir kitabı Gedichte (şiirler) 1821’de yayımlandı. 1827’de çıkan şarkılar Kitabı ise hem Heine’nin şairliğinin doruğu hem de Alman romantizminin en önemli eserlerinden biri olmuştur. Romantizm ve Realizm akımları arasındaki geçiş döneminin öncü şairlerinden olan Heine, Alman dilinin en büyük sanatçılarından biri sayılır. 1831’de Fransa’ya göç eden Heine, 17 şubat 1856’da Paris’te öldü.