D. W. Winnicott

D. W. Winnicott
PAYLAŞ
Hakkında

D. W. Winnicott (1896-1971). İngiltere’de doğdu, pediatri alanında çalıştıktan sonra çocuk psikolojisi ve psikanalizle ilgilenmeye başladı. “Nesne ilişkileri kuramı” nın önde gelen isimlerinden biridir. Bebeklerle, çocuklarla ve anne babalarla yürüttüğü klinik çalışmalardan yola çıkarak psikanalize önemli katkılarda bulunmuştur. Britanya Psikanaliz Topluluğunun başkanlığını yürütmüştür. “Through Paediatrics to Psychoanalysis” (1958, Pediyatriden Psikanalize); “The Child, the Family and the Outside World” (1964, Çocuk, Aile ve Dış Dünya); “Maturational Processes and the Facilitating Environmen”t [1965, Olgunlaşma Süreçleri ve Kolaylaştırıcı Çevre]; Playing and Reality [Türkçesi: “Oyun ve Gerçeklik”, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis, 1988] gibi kitapları, çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.