İlhan Şevket Aykut

İlhan Şevket Aykut
PAYLAŞ
Hakkında
1907'de Bingazi'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1927). İki yıl hâkimlik stajından sonra hukukla tüm ilişkisini kesti. Misafir öğrenci olarak üniversitede felsefe derslerini izledi. Aynı dönemde Galatasaray Lisesi'nde tarih-coğrafya öğretmenliği yaptı. Öğretmenliği sürgünlüğe dönüşünce istifa etti. Yaşamının sonraki 50 yılını yarı yeraltında, hep saklanarak geçirdi. Hiçbir işte çalışmadı. Adresi en yakınları için bile meçhul kaldı. İlişkide olduğu insanlar için "şair"di. Hiçbir şiirini yayımlamadı. 1950'li yıllarda resim çevresinde, o dönem için yeni olan "abstre" akımına ilgi duyan genç sanatçılarla "meslekten" denecek düzeyde yakın ilişki kurdu. Tüm dostluklarını tek taraflı olarak terk etti. İflah olmaz asi, kuruntulu, korkak, daimi şık ve daimi münzevi olarak yaşadı. 50 yıl boyunca arada bir dile getirdiği, sürekli tasarladığı intiharı, 17 Mart 1991'de gerçekleştirdi. Söze dökmeksizin buyurduğu son isteği şiirlerinin değerlendirilmesiydi. Elyazmaları Fransız Ulusal Kütüphanesi'ndedir.