Judith Butler

Judith Butler
PAYLAŞ
Hakkında
Judith Butler Yüksek öğrenimini ve doktorasını Yale Üniversitesi’nde tamamlayan Butler, Wesleyan ve Johns Hopkins üniversitelerinde çalıştı, halen California Üniver¬sitesi’nde Retorik ve Karşılaştırmalı Edebiyat dalında profesör olarak görev yapıyor. Feminist kuram, felsefe ve güncel siyaset alanında çalışmalarını sürdüren yazarın kitaplarından bazıları: “Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity”, (1990; “Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi”, çev. Başak Ertür, Metis, 2008); “Bod¬ies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”” (1993); “The Psychic Life of Power: Theories on Subjection” (1997; “İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler”, çev. Fatma Tütüncü, Ayrıntı, 2005), “Excitable Speech” (1997) ve “Undoing Gender” (2004).