Engin Özendes

Engin Özendes
PAYLAŞ
Hakkında

Engin Özendes Bursa’da doğdu. Bursa Ticaret Lisesi’nden sonra İstanbul Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. 1976-1981 yılları arasında aylık Yeni Fotoğraf dergisinin, 1978 ve 1980 yıllarında da Türk Fotoğraf Yıllığı’nın sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1976 yılında Türk fotoğraf tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu yıldan başlayarak Milliyet Sanat Dergisi, Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl gibi birçok gazete, dergi ve ansiklopedide fotoğraf üzerine yazıları yayımlandı; pek çok jüri üyelikleri yaptı. 1981 yılında ABD’nin Boston kentindeki Harvard Semitic Museum’da Osmanlı fotoğrafı üzerine konferans verdi. 1989’da Hürriyet Gösteri dergisi için “Fotoğrafın 150. Yılı” özel ekini hazırladı. Fotoğrafla ilgili çalışmaları nedeniyle 1990’da Fédération Internationale de L’Art Photographique (FIAP) tarafından Excellence FIAP (ESFIAP) ünvanı verildi. 1994 yılında Photo GLOBE dergisinin yayın danışmanlığını yapan Özendes’in yurtiçi ve yurtdışında birçok sergisi ve hazırladığı TV programları vardır. Kitapları: Photography in the Ottoman Empire 1839-1919 (Haşet Yayınevi, İstanbul 1987), Photographer Ali Sami 1866-1936 (Haşet Yayınevi, İstanbul 1989), Türkiye’de Fotoğraf (İletişim Yayınları, İstanbul 1992),Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf (İletişim Yayınları, İstanbul 1995), Abdullah Frères: Osmanlı Sarayının Fotoğrafçıları (YKY, İstanbul 1998), Abdullah Frères: Ottoman Court Photographers (YKY, İstanbul 1998), Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), The First Ottoman Capital Bursa (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), Osmanlı’nın İkinci Başkenti Edirne (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), The Second Ottoman Capital Edirne (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), Osmanlı’nın Son Başkenti İstanbul (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), The Last Ottoman Capital İstanbul (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 1999), From Sébah & Joaillier to Foto Sabah (YKY, İstanbul 1999).